O. Fröidh

KTH Järnvägsgruppen

Author Of 1 Presentation

Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät - Analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät - Analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg