Å. Lindgren

Sweco

Author Of 1 Presentation

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Automatiserade fordon och social hållbarhet

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Automatiserade fordon och social hållbarhet

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer