L. Winslott Hiselius

Lunds Universitet

Author Of 2 Presentations

Nya perspektiv i trafikplaneringen Trafikteknik, planering och styrning

Är det barn och ungas resande som ska bära lasset för klimatomställningen?

Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Delad mobilitet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Marketing active transport: Motivation to decrease car use within different segments

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer