D. Von Below

Konjunkturinstitutet

Author Of 1 Presentation

Internalisering 1 Transportpolitik och ekonomi

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader, en del av SAMKOST 3-uppdraget

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi