J. Nilsson

VTI

Author Of 3 Presentations

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar

Speakers
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är skatter och avgifter för att använda infrastruktur för höga eller för låga?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Förvaltning av infrastruktur Transportpolitik och ekonomi

Ekonomiska skalfördelar vid beläggning av asfalt, finns de?

Speakers
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Presenter Of 1 Presentation

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är skatter och avgifter för att använda infrastruktur för höga eller för låga?

Speakers
Authors
Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi