T. Lindberg

VTI

Author Of 1 Presentation

Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussterminaler med kapacitetsbrist: Fallstudie Slussenterminalen

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussterminaler med kapacitetsbrist: Fallstudie Slussenterminalen

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg