R. Pyddoke

VTI

Author Of 5 Presentations

Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Incitamentskontrakts påverkan på bussresande

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi
CBA och wider economic benefits Transportpolitik och ekonomi

Styrning av statliga transportinvesteringar – en jämförelse av Sverige och Norge

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik 2 Transportpolitik och ekonomi

Distributional effects of fares and frequencies for public transport in small cities

Speakers
Session Name
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Viten som incitament i kollektivtrafikavtal

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens lokala marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Optimala priser och turtätheter för sju kollektivtrafiklinjer i Stockholms län

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 2 Presentations

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Viten som incitament i kollektivtrafikavtal

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens lokala marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Optimala priser och turtätheter för sju kollektivtrafiklinjer i Stockholms län

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Moderator Of 1 Session

Kulturen, K&K Transportpolitik och ekonomi
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Kulturen, K&K
Moderators