L. Nordin

VTI

Author Of 1 Presentation

Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elvägar - nya utmaningar för vägkonstruktion, drift, underhåll och dess miljöeffekter

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 1 Presentation

Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elvägar - nya utmaningar för vägkonstruktion, drift, underhåll och dess miljöeffekter

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Moderator Of 1 Session

Musikalen, K&K Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Workshop: Elvägar - Drift och underhåll

Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Date
09.01.2019
Time
17:15 - 18:45
Room
Musikalen, K&K
Moderators
Information
Intresset för elvägar ökar snabbt, och för att kunna bedöma nyttan och utmaningarna med elvägar pågår olika demonstrationsprojekt och Trafikverket har tillsammans med FFI finansierat det breda forskningsprojektet ”FoI-plattform för elvägar”. En viktig del i detta projekt är att förstå vilka förändrade underhållsbehov en elväg medför i förhållande till en konventionell väg och hur detta kan påverka olika miljöaspekter. Workshopen bygger vidare på de presentationer som gjorts under sessionerna ”Nytta och utmaningar med elvägar” och ”Strategi och implementering avseende elvägar”. Vi kommer att diskutera och belysa de mest viktiga aspekterna som bör beaktas ur olika infallsvinklar såsom; Vilka blir de stora förändringarna? Vilka risker kan detta medföra ur drift och underhållssynpunkt? Blir underhållet mer komplext? Förändras frekvensen av underhållsbehov? Och hur påverkar det i sin tur kostnader och olika miljöaspekter.