B. Thorslund

VTI

Author Of 4 Presentations

Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av lokförarutbildning

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Användarcentrerad utveckling av tågsimulatorer

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förstudie tågsimulering och ERTMS

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Interaction between cyclists and motor vehicles at intersections – the role of infrastructure design and vehicle characteristics

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet