A. Strömvall

Chalmers Tekniska Högskola

Author Of 2 Presentations

Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Förekomst och spridning av mikroplast,gummi och asfaltspartiklar från vägtafik

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Mikroplast från transportsystemet

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik