B. Lidestam

VTI

Author Of 3 Presentations

Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Vägmärken med reflexfolie: Förares läsavstånd och upplevda bländning

Speakers
Authors
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av lokförarutbildning

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 2 Presentations

Samverkan för bättre förhållanden för förare och resenär Kollektivtrafik inkl. järnväg

Vägmärken med reflexfolie: Förares läsavstånd och upplevda bländning

Speakers
Authors
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Moderator Of 1 Session

Vintergatan 1, Frimis Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators