D. Fahlander

Tillväxtverket

Author Of 3 Presentations

Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Transportnod Sundsvall

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Gävleborgs tillväxtmotorer och funktionella geografi

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Samverkan för funktionella regioner Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Samverkande planering i Södra Vätterbygden 

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Moderator Of 1 Session

Wallenbergssalen, Museet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Wallenbergssalen, Museet
Moderators