I. Kristoffersson

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Author Of 2 Presentations

Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken – En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser

Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Cykelkedjor - scenarioanalyser av åtgärder för ökat cyklande

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik

Presenter Of 1 Presentation

Trafikmodeller Trafikteknik, planering och styrning

Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken – En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser

Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Moderator Of 1 Session

Musikalen, K&K Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
Musikalen, K&K
Moderators