F. Miranda Thyrén

WSP

Author Of 3 Presentations

Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna

Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Samhällsekonomiska effekter av elvägar

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Presenter Of 2 Presentations

Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Kollektivtrafik och samhälle Kollektivtrafik inkl. järnväg

Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna

Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg