U. Björnstig

Umeå university

Author Of 1 Presentation

Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Stora busskrascher – skadeutfall och bältesanvändning

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 1 Presentation

Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Stora busskrascher – skadeutfall och bältesanvändning

Speakers
Authors
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet