L. Smidfelt Rosqvist

Author Of 4 Presentations

Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Nya perspektiv i trafikplaneringen Trafikteknik, planering och styrning

Är det barn och ungas resande som ska bära lasset för klimatomställningen?

Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering av hållbara trafiksystem Trafikteknik, planering och styrning

Hur används MM i andra europeiska länder?

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Delad mobilitet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Delade mobilitetstjänster i utsatta områden för en mer jämlik tillgänglighet – resultat från forskningsprojektet Inkluderande MaaS

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Nya perspektiv i trafikplaneringen Trafikteknik, planering och styrning

Är det barn och ungas resande som ska bära lasset för klimatomställningen?

Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning