C. Monstein

Transdev Sverige AB

Author Of 1 Presentation

Peakproblematik – vad kan vi göra åt det? Kollektivtrafik inkl. järnväg

Gynnsam optimering av samhällsresurser i rusningstid

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg