Go Back

M. Henriksson

VTI

Author Of 2 Presentations

Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur påverkar parkeringsåtgärder olika typer av bilister? En studie om parkeringsvanor i centrala Göteborg.

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Parkering utgör idag ett centralt område i kommuners strävan för att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor. För att undvika trängsel måste såväl bilanvändning som utrymmet för parkering minska. Pågående trender i den kommunala parkeringspolitiken visar att antalet parkeringsplatser centralt minskar, samt att boende- och besöksparkering prioriteras framför arbetsplatsparkering. Frågan är dock hur olika åtgärder som styr parkering påverkar bilister. I den här presentationen redovisar vi resultat från en studie om parkeringsvanor. Syftet med studien är att undersöka orsaker till att människor utnyttjar parkeringsanläggningar i centrala Göteborg.

Methods

Under våren 2018 intervjuade vi ett sjuttiotal personer på strategiskt utvalda parkeringsanläggningar i Göteborgs stad. Intervjuerna genomfördes under morgon, lunchtid och tidig kväll för att fånga parkerare med olika ärenden. Att genomföra intervjuer på plats har fördelarna att rätt målgrupp för studien nås, samt att intervjun sker i den kontext som studien berör vilket gör det lätt för intervjupersonerna att reflektera över sina val. I analysen inkluderas framförallt arbetspendlare och personer som uträttar enskilda ärenden.

Results

Parkeringsvanor är nära förknippad med bilanvändning. Således ger studien insikt i vilken roll bilen fyller i människors vardagsliv. Analysen visar att det finns stora skillnader i hur bilanvändare beskriver sina mobilitetpraktiker och hur det påverkar val av parkering. Studien visar också vilka grupper som påverkas mest av restriktiva parkeringsåtgärder samt hur bostadsorten påverkar bilresande och möjligheten till att använda andra transportmedel. Vidare belyser studien att medan en viss typ bilister använder bilen vanemässigt, kombinerar andra bilen med kollektivtrafik eller cykling när det är möjligt. Skälen till bilanvändning har både sociala, geografiska och politiska dimensioner. Studiens resultat är därför relevant för såväl politiker, planerare och forskare.

Collapse
Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

All Change or Business as Usual? The Framing of Smart Mobility in Sweden

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Abstract

Background

In recent years, ideas related to digitalization have gained significance on the contemporary transport policy agenda. We have recently investigated the ongoing formative phase of the emerging policy and planning area of digitalization and smart mobility. In the presentation we will discuss how ideas of “smart mobility” and “accessibility” are expressed in contemporary Swedish transport policy documents.

Methods

The analysis is based on a qualitative discourse analysis of transport strategies and official reports developed at national level. The analysis was conducted during spring 2018.

Results

The main findings indicate that digitalization is being framed as a rapid, unstoppable transformation process, which will lead to a range of positive outcomes such as reduced climate emissions, less congestion, improved accessibility, and a smoother and more resource-efficient transport system. Further, there is a strong belief that this transformation only can occur through stronger involvement of business enterprises. This governing strategy makes it unclear how long term policy goals are balanced against market and innovation interests. There is a risk that this framing of the smart mobility policy area will lead to a further consolidation of the power relations that has shaped transport policy during the post-war era, with a strong focus on the transport industry – now accompanied by the ICT industry and commercial platforms. Our results points to the need of a stronger focus on the governance of Smart Mobility. In order to realize the possible positive outcomes af a future digitalized transport system, public actors must openly discuss the conflicts, interests and visions that surrounds it.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

All Change or Business as Usual? The Framing of Smart Mobility in Sweden

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Abstract

Background

In recent years, ideas related to digitalization have gained significance on the contemporary transport policy agenda. We have recently investigated the ongoing formative phase of the emerging policy and planning area of digitalization and smart mobility. In the presentation we will discuss how ideas of “smart mobility” and “accessibility” are expressed in contemporary Swedish transport policy documents.

Methods

The analysis is based on a qualitative discourse analysis of transport strategies and official reports developed at national level. The analysis was conducted during spring 2018.

Results

The main findings indicate that digitalization is being framed as a rapid, unstoppable transformation process, which will lead to a range of positive outcomes such as reduced climate emissions, less congestion, improved accessibility, and a smoother and more resource-efficient transport system. Further, there is a strong belief that this transformation only can occur through stronger involvement of business enterprises. This governing strategy makes it unclear how long term policy goals are balanced against market and innovation interests. There is a risk that this framing of the smart mobility policy area will lead to a further consolidation of the power relations that has shaped transport policy during the post-war era, with a strong focus on the transport industry – now accompanied by the ICT industry and commercial platforms. Our results points to the need of a stronger focus on the governance of Smart Mobility. In order to realize the possible positive outcomes af a future digitalized transport system, public actors must openly discuss the conflicts, interests and visions that surrounds it.

Collapse