M. Henriksson

VTI

Author Of 2 Presentations

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

All Change or Business as Usual? The Framing of Smart Mobility in Sweden

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur påverkar parkeringsåtgärder olika typer av bilister? En studie om parkeringsvanor i centrala Göteborg.

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

All Change or Business as Usual? The Framing of Smart Mobility in Sweden

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning