M. Andersson

Uppsala universitet, Avd. för elektricitetslära

Author Of 1 Presentation

Hur ger vi utrymme för drönare och elflyg i framtidens luftfart? Luftfart

Eldrivet flyg - vad är realistiskt och hur ser utvecklingen ut?

Speakers
Authors
Room
Kulturen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Luftfart

Presenter Of 1 Presentation

Hur ger vi utrymme för drönare och elflyg i framtidens luftfart? Luftfart

Eldrivet flyg - vad är realistiskt och hur ser utvecklingen ut?

Speakers
Authors
Room
Kulturen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Luftfart