J. Edlund

Stockholms stads trafikkontor

Author Of 1 Presentation

Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Parkering som styrmedel för ett hållbart trafiksystem. Plan för gatuparkering 2016-2018

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Presenter Of 1 Presentation

Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Parkering som styrmedel för ett hållbart trafiksystem. Plan för gatuparkering 2016-2018

Speakers
Authors
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning