A. Nilsson

Trivector

Author Of 3 Presentations

Skatter och avgifter inom transportområdet - några resultat från ett regeringsuppdrag Transportpolitik och ekonomi

I vilken utsträckning bidrar dagens skatter, avgifter och subventioner till att uppnå de transportpolitiska målen?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Framtidens resvanor Trafikteknik, planering och styrning

Nya sätt att samla in individuell resvaneinformation - utvärdering av insamling- och rekryteringsmetoder

Speakers
Session Name
Room
Verdefoajén, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Var ska den förlåtande cykelbanebeläggningen placeras? – Metod för att prioritera de viktigaste platserna

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet