D. Firth

ÅF Infrastructure AB

Author Of 3 Presentations

Priser i staden Transportpolitik och ekonomi

Announce and defend vs debate and decide. Att ta kontroversiella beslut på demokratisk vis med exempel från införandet av trängselskatt i Vancouver

Speakers
Authors
Session Name
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Planering för växande storstad Trafikteknik, planering och styrning

Analyser och indikatorer som stöd i Vancouvers medborgardialog kring trängselskatter

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Planering för hållbara städer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Det skulle aldrig funka i vår stad - hur vi kan ta det bästa från nordamerikanska och europeiska städer för framtidens utmaningar

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 2 Presentations

Priser i staden Transportpolitik och ekonomi

Announce and defend vs debate and decide. Att ta kontroversiella beslut på demokratisk vis med exempel från införandet av trängselskatt i Vancouver

Speakers
Authors
Session Name
Room
Duetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Planering för hållbara städer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Det skulle aldrig funka i vår stad - hur vi kan ta det bästa från nordamerikanska och europeiska städer för framtidens utmaningar

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Moderator Of 1 Session

Vintergatan 2-3, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Moderators