J. Warg

KTH

Author Of 2 Presentations

Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bortom UIC 406 – nätverkseffekter i kapacitetsanalys av järnvägsnätet

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utveckling av makrosimuleringsmodell – jämförande studie i Sverige

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg