A. Lindström

VTI

Author Of 5 Presentations

Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Användarcentrerad utveckling av tågsimulatorer

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förstudie tågsimulering och ERTMS

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Den hållbara och trafiksäkra staden för oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet

Interaction between cyclists and motor vehicles at intersections – the role of infrastructure design and vehicle characteristics

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafiksäkerhet
Förutsättningar för säker automatiserad trafik Trafiksäkerhet

Vilka frågor måste lösas för att automatiserade, uppkopplade fordon ska bidra till ökad trafiksäkerhet?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafiksäkerhet

Realtidskartor för kollektivtrafikresenärer

Speakers
Session Name
Room
Crusellhallen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 2 Presentations

Tågsimulatorer som forskningsverktyg Kollektivtrafik inkl. järnväg

Användarcentrerad utveckling av tågsimulatorer

Speakers
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Förutsättningar för säker automatiserad trafik Trafiksäkerhet

Vilka frågor måste lösas för att automatiserade, uppkopplade fordon ska bidra till ökad trafiksäkerhet?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafiksäkerhet

Moderator Of 1 Session

Crusellhallen, K&K Gods och logistik
Topic
Gods och logistik
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Crusellhallen, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med paneldebatt