A. Linder

VTI

Author Of 2 Presentations

Trafiksäkerhetsanalys Trafiksäkerhet

Falling of standing passengers on public transport: what makes us fall? A literature review

Speakers
Session Name
Room
Sonaten, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet
Förutsättningar för säker automatiserad trafik Trafiksäkerhet

Vilka frågor måste lösas för att automatiserade, uppkopplade fordon ska bidra till ökad trafiksäkerhet?

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafiksäkerhet

Moderator Of 1 Session

Sonaten, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Sonaten, K&K
Moderators