L. Levin

VTI

Author Of 1 Presentation

Nya perspektiv i trafikplaneringen Trafikteknik, planering och styrning

Att inkludera Agenda 2030:s hållbarhetsmål i transportplaneringen

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning

Presenter Of 1 Presentation

Nya perspektiv i trafikplaneringen Trafikteknik, planering och styrning

Att inkludera Agenda 2030:s hållbarhetsmål i transportplaneringen

Speakers
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning