A. Peterson

LiU

Author Of 2 Presentations

Järnvägens kapacitet Kollektivtrafik inkl. järnväg

Metoder för att hitta ytterligare godståglägen i befintlig tidtabell

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussterminaler med kapacitetsbrist: Fallstudie Slussenterminalen

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg