A. Tapani

VTI x

Author Of 2 Presentations

Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Bussterminaler med kapacitetsbrist: Fallstudie Slussenterminalen

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Cykelkedjor - scenarioanalyser av åtgärder för ökat cyklande

Speakers
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik

Moderator Of 1 Session

St Lars salen, Frimis Trafikteknik, planering och styrning
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators