M. Börjesson

VTI

Author Of 2 Presentations

Kollektivtrafik 2 Transportpolitik och ekonomi

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Speakers
Session Name
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Vilka cykelåtgärder är bäst för cyklisterna? Hur ska man prioritera?  

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik

Presenter Of 2 Presentations

Kollektivtrafik 2 Transportpolitik och ekonomi

Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län

Speakers
Session Name
Room
Kulturen, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Transportpolitik och ekonomi
Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Vilka cykelåtgärder är bäst för cyklisterna? Hur ska man prioritera?  

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik