L. Styhre

IVL Svenska Miljöinstitutet

Author Of 2 Presentations

Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Utveckling av ett index för svenska godstransporters energieffektivitet

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik