Y. Andersson-Sköld

VTI

Author Of 3 Presentations

Nytta och utmaningar med elvägar Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Elvägar - nya utmaningar för vägkonstruktion, drift, underhåll och dess miljöeffekter

Speakers
Room
Crusellhallen, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Förnybara drivmedel för tunga transporter Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel

Biogas för tunga lastbilstransporter – Barriärer och möjligheter

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Miljöanpassade transporter/framtidens fordon och drivmedel
Mikroplast och partiklar från väg och järnväg Väg- och banteknik

Mikroplast från transportsystemet

Speakers
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Väg- och banteknik