C. Akbar

Stockholms stad

Author Of 1 Presentation

Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Trånga trottoarer? Utveckling av ett verktyg för att mäta trängsel på Stockholms gångytor

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik