M. Aldenius

K2

Author Of 2 Presentations

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Miljöaspekter i upphandling av busstrafik - en kartläggning över tid

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Upphandling av busstrafik - vikten av flexibilitet?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Miljöaspekter i upphandling av busstrafik - en kartläggning över tid

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg