H. Lidestam

VTI

Author Of 2 Presentations

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Miljöaspekter i upphandling av busstrafik - en kartläggning över tid

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Upphandling av busstrafik - vikten av flexibilitet?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Upphandling av busstrafik - vikten av flexibilitet?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Moderator Of 2 Sessions

Studion, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Studion, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med en paneldebatt om vad vi egentligen kan göra åt peak-problematiken. Medverkar gör samtliga talare i sessionen samt Daniel Mohlin, Nobina.
Sonaten, K&K Kollektivtrafik inkl. järnväg
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Sonaten, K&K
Moderators