K. Hassner

WSP Sverige AB

Author Of 2 Presentations

Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för en ökad trafiksäkerhet Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsanalyser - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter.

Speakers
Room
Spegelsalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafiksäkerhet