C. Von Utfall Danielsson

Transportstyrelsen

Author Of 1 Presentation

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är banavgifterna på rätt spår?  -  Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Presenter Of 1 Presentation

Internalisering 2 Transportpolitik och ekonomi

Är banavgifterna på rätt spår?  -  Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter

Session Name
Room
Pelarsalen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi