K. Haraldsen

Urbanet Analyse

Author Of 1 Presentation

Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Hvorfor har dagens passasjerinsentiver så liten effekt?

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi

Presenter Of 1 Presentation

Kollektivtrafik 1 Transportpolitik och ekonomi

Hvorfor har dagens passasjerinsentiver så liten effekt?

Speakers
Session Name
Room
Vintergatan 2-3, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Transportpolitik och ekonomi