Z. Ranjbar

RISE

Author Of 1 Presentation

Järnvägens förseningar – modeller och statistik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förseningar, punktlighet och att hitta sambanden

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg