A. Carlsson

Stiftelsen Chalmers Industriteknik Materialgruppen

Author Of 3 Presentations

Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön - Analys av STRADA-data

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik

Presenter Of 2 Presentations

Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön - Analys av STRADA-data

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Gång och trafiksäkerhet Cykling och gångtrafik

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie

Speakers
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik