E. Jenelius

KTH Royal Institute of Technology

Author Of 4 Presentations

Analys av vägtrafikdata Trafikteknik, planering och styrning

Real-time city-level traffic prediction in the context of the Stockholm city

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Modellering av uppkopplade och självkörande fordon Trafikteknik, planering och styrning

Utvärdering av delade självkörande fordon inom efterfrågestyrd kollektivtrafik genom simulering

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Determining the Optimal Allocation of Automated Buses on a Public Transport Network

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Att prediktera trängseln i bussar och tunnelbana

Speakers
Authors
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 2 Presentations

Analys av vägtrafikdata Trafikteknik, planering och styrning

Real-time city-level traffic prediction in the context of the Stockholm city

Speakers
Room
Tellus, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Att prediktera trängseln i bussar och tunnelbana

Speakers
Authors
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg