B. Nelldal

KTH Royal Institute of Technology

Author Of 3 Presentations

Utmaningar i planeringen av järnvägstrafiken Trafikteknik, planering och styrning

Kan 95 % punktlighet i tågtrafiken uppnås?

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Utbud och efterfrågan på kollektivtrafikens nationella marknad Kollektivtrafik inkl. järnväg

Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät - Analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Speakers
Room
Operetten, K&K
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Fossilfri citylogistik med järnväg som bas

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 2 Presentations

Utmaningar i planeringen av järnvägstrafiken Trafikteknik, planering och styrning

Kan 95 % punktlighet i tågtrafiken uppnås?

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter Gods och logistik

Fossilfri citylogistik med järnväg som bas

Speakers
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Gods och logistik