J. Hatzenbühler

KTH Stockholm

Author Of 1 Presentation

Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Determining the Optimal Allocation of Automated Buses on a Public Transport Network

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Modeller och simulering av kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Determining the Optimal Allocation of Automated Buses on a Public Transport Network

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg