M. Krafft

Trafikverket

Author Of 1 Presentation

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Regeringsuppdrag att testa geofencing i stadsmiljö

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Presenter Of 1 Presentation

Nya möjligheter i trafik- och stadsplanering Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Regeringsuppdrag att testa geofencing i stadsmiljö

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Moderator Of 2 Sessions

St Lars salen, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Room
St Lars salen, Frimis
Moderators
Verdefoajén, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Room
Verdefoajén, K&K
Moderators
Information
Sessionen avrundas med presentationen: Utmaningar och möjligheter för den hållbara staden av Maria Krafft (Trafikverket).