E. Bjelke

Stockholms stad, Trafikkontoret

Author Of 2 Presentations

Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Riktlinjer och utformning av gångfartsområden

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik

Presenter Of 2 Presentations

Planering av trafik i stadsmiljö Trafikteknik, planering och styrning

Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna 

Speakers
Room
Studion, K&K
Date
10.01.2019
Time
14:00 - 15:30
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Metoder för gångplanering Cykling och gångtrafik

Riktlinjer och utformning av gångfartsområden

Speakers
Authors
Room
St Lars salen, Frimis
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Cykling och gångtrafik