K. Neergaard

Trivector Traffic

Author Of 1 Presentation

Sunda stadsmiljöer Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Vad utmärker de mest hållbara städerna - baserat på SHIFT kommunrankning om hållbara transporter

Speakers
Session Name
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer