P. Schantz

Gymnastik- och idrottshögskolan

Author Of 2 Presentations

Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik
Attraktivitet och framkomlighet för cykling Cykling och gångtrafik

Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön

Speakers
Room
Wallenbergssalen, Museet
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Cykling och gångtrafik

Presenter Of 1 Presentation

Samhällsekonomi och analyser för cykling Cykling och gångtrafik

Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser

Speakers
Authors
Room
Verdefoajén, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Cykling och gångtrafik