C. Hult

IVL Svenska miljöinstitutet

Author Of 2 Presentations

Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Flexibla parkeringstal i stadsmiljöavtal

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Energieffektivisering och hållbarhet Gods och logistik

Utveckling av ett index för svenska godstransporters energieffektivitet

Speakers
Room
Musikalen, K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Gods och logistik

Presenter Of 1 Presentation

Stadsmiljöavtal, del 2 Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Flexibla parkeringstal i stadsmiljöavtal

Speakers
Authors
Room
Nya Galleriet, Museet
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer