T. Dukic Willstrand

VTI

Author Of 2 Presentations

En tillgänglig kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utvärdering av seniorkort för användning av kollektivtrafik för äldre

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Förekomst av sjukdomar hos äldre bilförare inblandade i trafikolyckor

Speakers
Session Name
Room
Solot, K&K
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Trafiksäkerhet

Presenter Of 1 Presentation

En tillgänglig kollektivtrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Utvärdering av seniorkort för användning av kollektivtrafik för äldre

Room
Jupiter, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Moderator Of 1 Session

Solot, K&K Trafiksäkerhet
Topic
Trafiksäkerhet
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Room
Solot, K&K
Moderators
Information
Sessionen avslutas med prisutdelning/stipendium av Göran Kecklund från Svensk Trafikmedicinsk Forskningsfond