A. Wretstrand

Lund University

Author Of 2 Presentations

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Varför följs inte de branschgemensamma modellavtalen i kollektivtrafiken?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg
Kollektivtrafikdata Kollektivtrafik inkl. järnväg

Analys av resenärers väntetidsstrategier i kollektivtrafiken baserad på mobilbaserad undersökningsapplikation

Speakers
Session Name
Room
Tellus, Frimis
Date
10.01.2019
Time
11:00 - 12:30
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg