A. Paulsson

K2

Author Of 2 Presentations

Smart mobilitet Trafikteknik, planering och styrning

Governing strategies for MaaS in six Nordic cities

Speakers
Session Name
Room
Operan , K&K
Date
09.01.2019
Time
15:30 - 17:00
Topic
Trafikteknik, planering och styrning
Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Varför följs inte de branschgemensamma modellavtalen i kollektivtrafiken?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg

Presenter Of 1 Presentation

Upphandling av busstrafik Kollektivtrafik inkl. järnväg

Varför följs inte de branschgemensamma modellavtalen i kollektivtrafiken?

Speakers
Room
Jupiter, Frimis
Date
09.01.2019
Time
13:15 - 14:45
Topic
Kollektivtrafik inkl. järnväg